Waddenzee

Werelderfgoed, de Waddenzee

Op 26 juni 2009 besloot de UNESCO de Waddenzee als grensoverschrijdend Werelderfgoed te erkennen. Het unieke, zeer kwetsbare ecosysteem biedt een leefgebied voor c.a. 10.000 verschillende planten en dieren. Het is de kinderkamer voor zeehonden, garnalen, mosselen veel noordzeevissen, zoals schol, tong en haring. Het is het vogelrijkste gebied van midden Europa. Het is een belangrijk fourageer,- en rustgebied voor de vogeltrek van de Arctische gebieden en Siberië, naar zuid Europa en Afrika. Zodoende is het van levensbelang voor tienduizenden trekvogels. De Noordzee wadden beslaat het gehele kust gebied, inclusief de eilanden, duinen, zandbanken, prielen, kreken en begroeide gebieden juist boven de waterlijn.

De wadden strekken zich uit van Den Helder tot voorbij de Deense stad Esbjerg.

Daarmee is het in Europa samen met de Alpen een van de laatst overgebleven natuurlijke ecosystemen. 

http://www.waddensea-worldheritage.org/nl