Het weer

Het weer en de windsterkte.

Het weer, de sterkte en de richting van de wind zijn voor de zeiler belangrijke factoren. Zonder wind kan er niet gezeild worden.

Afhangelijk van de weerverspellingen, de getijden en de wensen van onze gasten, wordt bepaald waar de tocht heen gaat. De windsnelheid wordt uitgedrukt in kilometer per uur, meter per seconde (m/s), of in “knopen”. Een knoop staat gelijk aan 1 zeemijl per uur, waarbij een zeemijl weer gelijk is aan ongeveer 1850 meter. 
Het meest gebruikelijke systeem om de windsnelheid aan te duiden is de schaal van Beaufort. Deze schaal loopt van 1 tot 12.  Daarbij staat “1 Beaufort” voor zeer zwakke wind, en “12 Beaufort” voor zeer zware storm.

Het weer in Harlingen een omgeving:

http://www.windfinder.com/forecast/harlingen_strand

http://www.windfinder.com/forecast/terschelling

http://www.buienradar.nl/